Güncelleme Eğitimi

EĞİTİMİN AMACI:Katılımcıların, iş yerinde ve günlük yaşamda karşılaşabilecekleri ani hastalanma ya da yaralanma durumlarına müdahale etme ve gerektiğinde temel yaşam desteği sağlayabilme bilgi ve becerilerini kazanmasıdır.

KATILIMCI SAYISI: En fazla 20 kişi.

EĞİTİMİN SÜRESİ: 1 Gün – (8 Saat)

EĞİTİM:

• Eğitimlerimiz Profesyonel eğiticilerimizin desteği ile her katılımcının birebir olarak uygulama yapma fırsatı bulduğu ferah ve modern eğitim salonlarımızda düzenlenmektedir.
• Uygulamalı eğitimlerde her katılımcıya yeterli düzeyde eğitim materyali, manken ve malzeme temini sağlanmaktadır.
• Gerekli bilgi ve beceri kazanımı için alanında uzman eğitmenlerimiz uygulamalar eşliğinde hem teorik hem pratik bilgiler vermektedir.

SINAV ve BELGELENDİRME SÜRECİ:

• Geçerlilik süresi 3 yıl olan ilk yardımcı sertifika ve kimliği, bu sürenin bitiminden sonra en geç bir ay içinde yenilenmelidir.
• İlk yardım güncelleme eğitiminde sınav eğitim bitiminde ilk yardım eğitim merkezi eğitmenlerimizce yapılarak katılımcılar değerlendirilerek sertifikalar İl Sağlık Müdürlüğü onayına sunulur.
• Bakanlığın zorunlu kıldığı uygulamaya göre en geç bir ay içinde güncelleme eğitimi alınmadığı durumlarda ilkyardımcı sertifikası ve kimlikleri iptal edilecek ve ilkyardım güncelleme eğitimine alınamayacaktır.

Comments are closed.